Indien 70 jaar en ouder (geboren in 1950 of vroeger), dan behoort U tot de kwetsbare groep.

Stap 1: Risicogroep bepaling

hieronder vallen: Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneerd en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatienten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.

Stap 2: Vragen voor gezondheidcheck 

Wanneer U één van de inderstaande vragen met "ja" beantwoord, kan er helaas geen afspraak gemaakt maken. De afspraak zal worden uitgesteld tot er op elke vraag "nee" geantwoord kan worden.

Stap 3: Controlevraag

  • indien deze vraag met 'ja' wordt beantwoord dan kan er behandeld worden.
  • indien alle vorige vragen met 'nee' zijn beantwoord dan is behandeling mogelijk na verdere anamnese en risicoinschatting door de masseur in samenspraak met U, de client. 

Uw vertrouwelijke gegevens worden verzonden via een beveiligde server en zullen in volle vertrouwen behandeld worden.

Met het versturen van mijn gegevens ga ik akkoord met alle voorwaarden