Massage cliënt vrijwaring van aansprakelijkheid formulier

 

Lees de onderstaande tekst goed en doordachtzaam door:

 

____ Als ik tijdens de massagesessie enige pijn en discomfort ervaar dien ik dit tijdig te vermelden aan mijn massagetherapeut zodat deze zijn werk en druk kan aanpassen aan mijn niveau van comfort.

 

____ Ik begrijp dat de service aangeboden door mijn massagetherapeut geen vervanging is voor medische zorg. Ik begrijp dat mijn massagetherapeut niet gekwalificeerd is om enige vorm van aanpassingen uit te voeren op de wervelkolom en andere gewrichten  (zeker bij beschadiging of elke andere vorm van medische aard), voorschrijven van recepten van medische aard, diagnoses stellen en het behandelen hiervan van welk medische aard of het behandelen van psychische en of andere mentale ziektebeelden.

 

____ Ik verklaar dat ik mijn massagetherapeut heb ingelicht van alle medische condities en ander lichamelijk letsel die mij bekend zijn en medicijngebruik.

 

____ Ik verklaar mijn massagetherapeut te informeren van alle veranderingen in mijn gezondheid en elk ander medische aspect zodat deze constant de behandeling voorgaande kan aanpassen. Ik begrijp dat er geen aansprakelijkheid op de massagetherapeut zal plaatsvinden als ik dit verzaakt te vermelden.

 

____ Ik verklaar dat de massage geheel therapeutisch is en niet seksueel van aard.

 

____ Ik verklaar dat wanneer ik me niet geheel op mijn gemak voel (door welk aard dan ook), dit onmiddellijk ten kennis geef om misverstanden te voorkomen.

 

____ Ik begrijp dat bij een annulering van de gemaakte afspraak dit gebeurd minimaal 24 uur van tevoren, bij een niet nakomen van deze dus een “NO SHOW” wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Kom ik dit niet na dan kan verdere sessies door de massage therapeut teniet gedaan worden.

 

____ Met het ondertekenen van deze verklaring ga ik hierbij akkoord met vrijwaring van enige aansprakelijkheid naar mijn massagetherapeut gedurende nu en naar de toekomstige sessies met relatie tot massages en service van mijn massagetherapeut.

 

____ Ik begrijp dat alles wat er voor, tijdens en na de massagesessie gezegd en besproken worden dit als een vertrouwenskwestie tussen cliënt en therapeut gezien wordt dus hierbij dit ziet als een geheimhoudingsplicht, mits enige vorm van criminele aard

 

Verdere informatie en suggesties:

 

  • Voorgaande aan uw massage, graag het verwijderen van contactlenzen, bril, sieraden. Mits bij lang haar (tot de lengte dat het vastgezet kan worden), dit graag vastzetten met een haarklem of opzetten tot een strakke knot. U wilt niet graag olie in uw haar of zo minimaal mogelijk.

 

  • In het algemeen worden massages uitgevoerd zonder kleding, echter mag U kiezen om ondergoed aan te houden. U wordt bedekt met een laken van linnen of badstof gedurende de sessie. Dit is uw massage en U moet zo comfortabel en ontspannen mogelijk zijn.

 

  • Voelt U zich vrij om alles te vragen voor, tijdens en na de massagesessie aan uw massagetherapeut. Uw therapeut is een getrainde en gekwalificeerde professional en zal graag al uw vragen naar zijn beste kunnen willen beantwoorden, vocaal en uitleg met illustraties en zal graag U deze informatie willen verschaffen en U het meest comfortabel willen laten voelen.

 

Ik verklaar hierbij dat ik de beleidsverklaring hebt gekregen, heb gelezen en hierin akkoord ben gegaan.

 

 

Naam cliënt …………………………………………………………………………….

 

Handtekening cliënt…………………………………………………………………

 

Datum……………………………………………………………………………………..

 

Handtekening therapeut………………………………………………………….