COVID-19 (Corona) Protocol op advies van het RIVM

 

Is het veilig om je te laten masseren?

De maatregelen worden pas net losser gelaten en ik kan me voorstellen dat je je af vraagt of het wel veilig is om je te laten masseren. Indien bepaalde maatregelen en protocollen worden nageleefd is dit zeker het geval. Alle richtlijnen vanuit het RIVM zijn omgezet in een protocol.

Het covid-19 virus houd iedereen bezig.

Zoals je wellicht al vernomen hebt mogen contactberoepen weer vanaf 11 mei 2020 weer hun deuren openen. Ik maak alleen afspraken met cliënten waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM

Je hebt behoefte aan een massage maar je twijfelt nog en/of je wilt nog een extra veiligheidsmaatregel, dan kun je er zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen (welke ik ten alle tijden zonder extra kosten voor je bij me zal hebben).

 

Behoor je tot de groep kwetsbare mensen

Dan raad ik je aan om nog enkele weken te wachten met het maken van een afspraak en geeft het wellicht rust om aan te kijken hoe het in zijn verloop gaat betreft verdere versoepelingen van de RIVM maatregelen. Uiteraard heeft het Corona virus een grote impact op het reilen en zeilen van ons dagelijks leven.

 

Tijdelijke "NO GO" betreft bezoeklocatie salon

De salon, zal tot nader order gesloten blijven voor bezoek van CliëntenDit is mijn eigen keuze en deze keuze zal blijven staan tot nader order en zal niet van worden afgeweken. 

De massages zal worden gedaan op je eigen huisadres of mits mogelijk bij mij eigen huisadres.

Alle massages die zal worden gegeven op je eigen huisadres zal niks extra in prijs worden gebracht (mits in een straal van 12 kilometer). 

Dus de prijzen die in de salon gerekend werden zal ik nu ook rekenen voor bij het bezoek op je huisadres.

Voor de massages buiten de straal van de 12 kilometer reken ik €0,50 per kilometer extra.

Tijdens het corona crisis zullen er alléén volledige lichaamsmassages gegeven worden, dus geen combi-massages.

Protocol maken van afspraken

Het maken van eventuele afspraken zal gaan via Whatsapp of FB messenger. Telefonische afspraken zal ik onder de huidige omstandigheden niet kunnen verwerkelijken, dit door mijn reguliere beroep waar ik niet ten alle tijden een telefoon bij me zal hebben of kan opnemen. Tijdens het maken naar een afspraak zal een digitale vragenformulier ingevuld zullen worden welke is opgesteld door het RIVM en vul deze naar WAARHEID in, als er minstens één vraag met JA zal ik genoodzaakt zijn om de afspraak te moeten annuleren.

Er wordt op locatie geen intake en vragenlijsten ingevuld en er wordt ook geen parafen ondertekent onder overeenkomsten met uitzondering de "vrijwaringsformulier minderjarigen" 

Aan dit cliëntendossier is een addendum toegevoegd waarin de masseur expliciet navraagt of de cliënt:

  - Behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

  - Cliënt minimaal 24 uur geen verschijningen heeft gehad die duiden op CORONA.

  - De cliënt naar waarheid verklaart niet te behoren tot een risicogroep en geen        verschijnselen heeft.

  - De cliënt zet geen paraaf op de overeenkomst of cliëntendossier. Indien kan de      masseur voorlezen wat er besproken is. De cliënt gaat mondeling akkoord.

  - De masseur geeft aan dat er tijdens de behandeling zo min mogelijk wordt              gepraat.

  - De Masseur maakt na het wassen en desinfecteren zijn handen en onderarmen        vettig met olie, alvorens er gestart wordt met de behandeling. Olie is geen              leefomgeving voor het coronavirus.

  - Vervolgens wordt de behandeling gestart.

  - Contactoppervlakte (massagetafel, zadelkruk en dergelijke wordt alvorens en na      de behandeling uitermate schoongemaakt en gedesinfecteerd. Alle stoffen              onderdelen (matrasovertrek en overtrek hoofdsteun worden na elke                  behandeling gewassen op 60 graden Celsius.

  - De cliënt treft zelf zorg voor minstens 2 badlakens waar op gelegen kan              worden en 1 voor het afdekken van de lichaam.

  - Het gezicht wordt enkel na expliciet toestemming gemasseerd.

 

 

 

Op de dag van de afspraak zal er telefonisch contact met U gemaakt worden om er zeker van te kunnen gesteld worden dat we beide gezond zijn en de afspraak door kan gaan, of dat we de afspraak verzetten naar een later moment. 

Ik heb er alle begrip als je de afspraak vanwege gezondheidsredenen of twijfel wilt annuleren en zal hierdoor ook geen annuleringskosten toerekenen. Maar doe dit wel ruim van te voren zodat ik iemand anders kan inboeken die wel een afspraak wilt make. Dit puur om mijn eigen kosten te dekken.

Als je griep of verkoudheidsklachten ervaart, wil ik je vriendelijk verzoeken om de afspraak te annuleren of te verzetten.

Ik houd mijn eigen gezondheid ook strikt in de gaten; ik reken ook op uw begrip bij het annuleren of verzetten van onze afspraak als ik zelf klachten ervaart die het niet toelaten om de afspraak door te laten gaan.

 

wanneer behoor je tot de groep kwetsbare mensen voor het coronavirus zoals gedefinieerd door de RIVM?

kwetsbare personen met een zwakke gezondheid, voornamelijk mensen van 70 jaar en ouder en/of mensen die een van de volgende aandoeningen hebben:

 • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • Chronische hartaandoeningen;
 • Diabetes mellitus (suikerziekte);
 • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • BMI hoger dan 35
 • Verminderde weerstand tegen infecties;

  - door medicatie voor auto-immuunziekten,

  - na orgaantransplantatie,

  - bij hematologische aandoeningen (bloedziekten)

  - bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor            behandeling nodig is,

  - bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten,

  - een HIV-infectie,

Heb je omgang met iemand in je directe omgeving die tot de groep kwetsbare mensen behoort (zoals hierboven omschreven), dan raad ik je aan om je afspraak op een andere datum te verzetten.

 

Annuleren of verplaatsen van een afspraak;

Als je de laatste 24 uur één van de onderstaande verschijnselen hebt gehad, wil ik je vragen om de geplande afspraak te annuleren. Gezien de situatie is dit natuurlijk kosteloos, maar wel geruime tijd van te voren en niet op de laatste minuut. (VEILIGHEID NATUURLIJK VOOROP)

ziekte verschijnselen:

 • (neus)verkoudheid
 • overmatig hoesten, kuchen, niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (tot 38 graden) of koorts (>38)
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • diarree
 • en natuurlijk jezelf gewoonweg lamlendig voelen.

 

En ik hoor je al zeggen "ja maar....bijna allemaal hooikoorts verschijnselen"......

Ik mag van diegene die hooikoorts hebben verwachten dat ze de symptomen kunnen onderscheiden en dat ze het protocol in acht nemen die ikzelf ook moet handhaven.

 

richtlijnen RIVM

 

 • Massages worden alleen bij jou of bij mij thuis uitgevoerd.
 • Alleen de masseur en de cliënt zijn aanwezig in de ruimte.
 • Er wordt vooraf aan de massage geen lichamelijk contact gezocht, dus er wordt geen handen geschud.
 • Hoesten en niezen in de elleboog. en gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Beide letten we erop dat we alvorens en na de massage zoveel mogelijk 1.5 meter uit elkaar blijven.
 • Er wordt niks te drinken aangeboden, ik zal voor me eigen water zorgen.
 • Je wordt verzocht om je handen te wassen (20 seconden) en te desinfecteren met een desinfectie gel met een alcohol content van 70%. Als masseur zal ik toezien dat het handen wassen op een juiste manier gebeurd. Ik als masseur zal namelijk hetzelfde doen waar jij als cliënt ook op toeziet.
 • Voor het drogen van de handen wordt keukenpapier gebruikt welke na het drogen van de handen en armen gelijk wordt gedeponeerd in een afvalzak

 

Zoals ik zelf al aangaf houd ik mijn eigen gezondheid ook in de gaten en zal ook alle richtlijnen opvolgen die hierboven zijn aangeschreven en hoop ook dat jullie hier ook het respect kunnen opbrengen en naleven.

Ik hoop dat deze onzekere en spannende tijd beperkt is en dat we er allemaal zo gezond mogelijk doorheen komen. Laten we goed voor onszelf en daarmee voor elkaar zorgen.

 

Stay safe, zorg goed voor jezelf, je dierbaren en iedereen om je heen