Algemene voorwaarden

 

Op alle massagebehandelingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 

 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Phoenix massage. Ik verwacht van m’n cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

 

 • Phoenix massage geeft geen erotisch gerelateerde massages, het wordt ook niet gewaardeerd van cliënten dat dit tijdens uw bezoek gevraagd wordt. Phoenix massage behoud het volledige recht om de behandeling te allen tijde te staken en zal de betreffende cliënt voor toekomstige behandeling weigeren.

 

 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan en mag de therapeut de behandeling staken en zal U door verwijzen naar een arts, vervolgbehandelingen zijn weer mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.

 

 • Bent U reeds van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar onder behandeling, dan kunnen wij U vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

 

 • Betaling uitsluitend contant of via online bank overschrijving. Zet de bankgegevens van Phoenix massage alvast in uw online banking adresboek. Bij online banking vermeld te allen tijde uw naam, datum en cliënten nummer bij opmerkingen.

 

 • Phoenix massage is te allen tijde NIET verantwoordelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. (denk hier vooral aan (onder)kleding en de aanraking van oliën.

 

 • Phoenix massage is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van de massage en/of het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 

 • Gemaakte afspraken dient U minimaal 24 voor aanvang te annuleren (telefonisch of via mail). Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan U doorberekend.

 

 • Mocht Phoenix massage door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

 

 • Diverse acties en stempelkaarten zijn niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders staat vermeld.

 

 • Bij het ondergaan van een massagebehandeling accepteert U automatisch de algemene voorwaarden.